काजीमान राई

Phone: 
९८५२६२७१११

थप विवरण   

स्थायी ठेगाना :सोयाक–३ , ईलाम

बाबुको नाम :खड्गबहादुर राई

आमाको नाम :संचमाया राई

बाजेको नाम :रत्नबहादुर राई

जन्म मिति :२०३६ पौष ९