FAQs Complain Problems

भद्रपुर नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने विभिन्न सीप तालिम संचालनका लागि प्रशिक्षक आवश्यक परेको हुँदा योग्य व्यक्तिहरुले सूचीकरण फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना