Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
सुधा रन्जिकार खड्का प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन ९८४२६३७२००
योगेन्द्र रञ्जितकार इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५२६७१४५६
उपेन्द्र नाथ पौडेल ना.सु योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४२६३८४७०
सुजीत कुमार कर्ण सव.इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४२६२६५८५
सुभाष भट्टराई लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२६२०५९९
मदन पोखरेल सहायक लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४२६२६७२८
यम बहादुर ठकुरी ना.सु संयुक्त वडा कार्यालय भद्रपुर ९८५२६२०५७२
हेमन्त नेपाल खरिदार संयुक्त वडा कार्यालय महेशपुर ९८५२६२०५७३
मन कुमार डागी ना.सु सामुदायिक शाखा प्रमुख ९८५२६५५५७८
गोविन्द पकुवाल खरिदार राजश्व प्रशासन शाखा ९८०६०९५४८८
सुशिल कुमार कर्ण ना.सु राजश्व प्रशासन शाखा sushilkarna@gmail.com ९८५२६२०५७७
चन्द्रकला ढकाल सिटौला खरिदार राजश्व प्रशासन शाखा ९८४२७८८०९५
गणेश श्रेष्ठ ना.सु जिन्सी उपशाखा ९८४२६२६५५४
प्रदीप काफ्ले ICT Volunteer LGCDP ict.bhadrapurmun@gmail.com ९८४९५६३५५२
प्रमोद प्रधान खरिदार ९८५२६२०४३३
लक्ष्मी कर्ण खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२६५३६५५
रुद्र प्रसाद घिमिरे मुखिया
हरि प्रसाद चम्लागाई मुखिया
छत्रकुमार नेपाल बिदुत्य मिस्त्री
ओमकार अधिकारी बिदुत्य मिस्त्री
नरबहादुर बिस्ट jamdaar
प्रेमनाथ पौड्याल कार्यालय सहयोगी
सुधा रञ्जितकार सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा ९८५२६३७२००
काजीमान राई कार्यकारी अधिकृत ९८५२६२७१११