Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
जीवन कुमार श्रेष्ठ नगर प्रमुख ९८५२६७९९९९
चन्द्रमाया श्रेष्ठ उप– प्रमुख ९८५२६७१९६०
तुलसी बहादुर श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२६२७१११
सुधा रन्जितकार खड्का शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४२६३७२००
योगेन्द्र रञ्जितकार इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५२६७१४५६
प्रदीप काफ्ले सुचना प्रविधि अधिकृत ९८४९५६३५५२
सुभाष भट्टराई लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२६२०५९९
दिनेश कुमार कर्ण सव.इन्जिनियर ९८५२६७४७४८
यम बहादुर ठकुरी ना.सु ९८५२६२०५७२
गणेश श्रेष्ठ ना.सु जिन्सी उपशाखा ९८४२६२६५५४
हेमन्त नेपाल ना.सु ९८५२६२०५७३
उपेन्द्रनाथ पौडेल ना.सु घर नक्सा पास शाखा ९८४२६३८४७०
प्रमोद प्रधान ना.सु ९८५२६२०४३३
मन कुमार डागी ना.सु सामुदायिक शाखा प्रमुख ९८५२६५५५७८
सुजीत कुमार कर्ण सव.इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५२६७१८५१
सुशिल कुमार कर्ण ना.सु राजश्व प्रशासन शाखा sushilkarna@gmail.com ९८५२६२०५७७
लक्ष्मी कर्ण खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२६५३६५५
हरि प्रसाद चम्लागाई खरिदार
चन्द्रकला ढकाल सिटौला खरिदार राजश्व प्रशासन शाखा ९८४२७८८०९५
गोविन्द पकुवाल खरिदार राजश्व प्रशासन शाखा ९८०६०९५४८८
मदन पोखरेल खरिदार आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४२६२६७२८
छत्रकुमार नेपाल बिदुत्य मिस्त्री
नरबहादुर बिस्ट जमदार
रुद्र प्रसाद घिमिरे खरिदार
प्रेमनाथ पौड्याल कार्यालय सहयोगी