भद्रपुर नगरपालिकाको २३औं नगरपरिषदको निर्णय

Supporting Documents: