FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्वन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित )

भद्रपुर ५ स्थित पशुवधशालामा रहेको कोठा बहाल(भाडा)मा लगाउने सम्वन्धि (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६/४/०१

भद्रपुर ५ स्थित पशुवधशालामा रहेको कोठा बहाल(भाडा)मा लगाउने सम्वन्धि (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/३/१५)