२०७५/८/१२ भद्रपुर-९ मा नगरपालिकाको मेघा प्रोजेक्ट साईन्स सिटि डिपिआर शुरु।