Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
जीवन कुमार श्रेष्ठ नगर प्रमुख ९८५२६७९९९९
चन्द्रमाया श्रेष्ठ उप– प्रमुख ९८५२६७१९६०
काजीमान राई कार्यकारी अधिकृत ९८५२६२७१११
सुधा रन्जितकार खड्का शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४२६३७२००
योगेन्द्र रञ्जितकार इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५२६७१४५६
प्रदीप काफ्ले सुचना प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि शाखा ict.bhadrapurmun@gmail.com ९८४९५६३५५२
सुभाष भट्टराई लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२६२०५९९
यम बहादुर ठकुरी ना.सु ९८५२६२०५७२
गणेश श्रेष्ठ ना.सु जिन्सी उपशाखा ९८४२६२६५५४
हेमन्त नेपाल ना.सु ९८५२६२०५७३
उपेन्द्रनाथ पौडेल ना.सु घर नक्सा पास शाखा ९८४२६३८४७०
मन कुमार डागी ना.सु सामुदायिक शाखा प्रमुख ९८५२६५५५७८
दिनेश कुमार कर्ण सव.इन्जिनियर ९८५२६७४७४८
सुजीत कुमार कर्ण सव.इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५२६७१८५१
प्रमोद प्रधान ना.सु ९८५२६२०४३३
सुशिल कुमार कर्ण ना.सु राजश्व प्रशासन शाखा sushilkarna@gmail.com ९८५२६२०५७७
लक्ष्मी कर्ण खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२६५३६५५
चन्द्रकला ढकाल सिटौला खरिदार राजश्व प्रशासन शाखा ९८४२७८८०९५
हरि प्रसाद चम्लागाई खरिदार
गोविन्द पकुवाल खरिदार राजश्व प्रशासन शाखा ९८०६०९५४८८
मदन पोखरेल खरिदार आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४२६२६७२८
रुद्र प्रसाद घिमिरे खरिदार
छत्रकुमार नेपाल बिदुत्य मिस्त्री
नरबहादुर बिस्ट जमदार
प्रेमनाथ पौड्याल कार्यालय सहयोगी