FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्वानको सूचना

भद्रपुर न.पा. र हल्दिवारी गा.पा. को सिमानामा बहनेदेवनिया नदि, बाट स्वीकृत अध्यावधिक IEEE प्रतिवेदन अनुसार निकालिने निर्माण सामग्रीको उत्खनन/ सङ्कलन घाटगद्दी एवं विक्री मूल्य शुल्क

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्वन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित )