FAQs Complain Problems

वार्ड नं 6

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
शारदा स्कुल मारवाडी सेवा समितिको बाटोमा थप बजेट
५०००००|००
2
तेलिभिट्टा राम ढकालको घर अगाडीको बाह्र बिगे जाने बाटो बजेट 
५०००००|००
3
शंकर जोधानीको घर अगाडी देखि बंगाली टोलमा भएको पक्कि नाला मर्मत बजेट 
३०००००|००
4
नैमुदिनको घरदेखि पार्वती पासवानको घरसम्मको बाटो मा नाला बनाउने 
५०००००|००
5
मोरान मेमोरियल स्कुल अगाडीको बाटो विस्तार 
५०००००|००
6
साई मन्दिरदेखि तेलिभिट्टा जाने बाटो रेखाड्ढन साथै ग्राभेल 
२०००००|००
7
गुरुकुलबाट पूर्व, दक्षिण जाने बाटो रेखाड्ढकन गरी माटो भर्ने
२०००००|००
8
भत्रियाबारी टोल मोर्डन फेक्ट्रि दक्षिण नेहरु माझी पुर्व जाने बाटो र माता टोलमा मिक्स गिटी हाल्ने
२०००००|००
9
कैलाशेश्वर मन्दिर पुर्व जाने बाटो गिरी चौक जाने बाटो खाल्टा खुल्टि भर्ने 
२०००००|००
10
शारदा आधारभुत विद्यालय कार्यालय भवन मर्मत सम्भार 
२०००००|००
11
श्री कृष्ण द्रोपायन गुरुकल वेदआश्रमलाई फुल उद्यान निर्माण
२०००००|००
12
साई मन्दिरको पर्खाल निर्माण 
२०००००|००
13
माननीय राजेन्द्र लिन्ग्देन महेशपुर आधारभूत बिद्यालय र सरस्वती प्रा। बि।
१२,००,०००|००
14
माननीय बसन्त बानिया बिस्रान्ति घाट निर्माण ९मेची नदी ०
१२,००,०००|००
15
सिदेस्वर महादेव मन्दिर 
६०००००|००
16
माननीय ओम सरावगी गौशाला मा शेड निर्माण
८,४०,०००|००
17
प्रदेश सरकार शान्ति टोल छेउ मेची बाध निर्माण 
१८,००,०००|००