FAQs Complain Problems

wada

Name Photo Phone Designation Section Email
मन कुमार डागी ९८५२६५५५७८ वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं १० ) ward10.bmun@gmail.com
गोविन्द पकुवाल ९८०६०९५४८८ वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ५ ) ward5.bhadrapur@gmail.com
चन्द्रकला ढकाल सिटौला ९८४२७८८०९५ वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ०८ ) ward08.bhadrapur@gmail.com,ward8.bhadrapur@gmail.com
हरि प्रसाद चम्लागाई ९८४२६८०५४० वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ६ ) ward06.bmun@gmail.com,ward6.bhadrapur@gmail.com
हिरन्य न्यौपाने ९८५२६७७८४० वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ७ ) ward7.bhadrapur@gmail.com,ward07.bmun@gmail.com
मान बहादुर मगर ९८४२६८०५८८ वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ४ ) ward4.bhadrapur@gmail.com
सोमनाथ पौडेल ९८४४६०६६३० वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं २) ward2.bhadrapur@gmail.com, bdrw02@gmail.com
लावन्य प्रसाद भट्टराई ९८४२६३७५४५ वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ३ ) ward3.bhadrapur@gmail.com
अरुणा भट्टराई ९८६२६४९७२१ वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ०९ ) ward9.bhadrapur@gmail.com
राजेन्द्र प्याकुरेल ९८५२६७७८२२ वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं १ ) ward1.bhadrapur@gmail.com