FAQs Complain Problems

वार्ड नं 2

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
भद्रपुर २, गौरी गाउँ कल्भर्ट तथा गौरीशंकर सगरमाथा सडक
         2,959,112.46
2
देवि मन्दिरमा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने काम भ.न.पा. ०१
         1,080,000.00
3
सामुदायिक सेवा मञ्च भवन निर्माण भ.न.पा. ०१ 
         1,200,000.00
4
आसामे लाईनबाट चर्च हुदै सामदाुहिक सेवा मञ्चको पूर्वाधार विकास योजना
         1,200,000.00
5
सगरमाथा चोकबाट धिमालधुरा सम्म जाने सड्क कालोपत्रे तथा ढल निमार्ण
         5,500,000.00
6
चमेली बस्तीको देवी खोलामा  अधुरो पक्की पुल र दशरथ सा.बन क्षेत्रबाट उत्तर मायालु सा.बन हुदै देवनीया खोला सम्म (वन पथ)
         3,001,917.65
7
नैन बा.राईको घरबाट चारआली जाने बाटो ग्राभेल
           240,000.00
8
सेवा लिम्बुको घरबाट शेरेङ्ग माईलाको घर जाने बाटो ग्राभेल
           360,000.00
9
निर कु.राईको चोक बाट कार्कीको घर हुदै मान बा. सुवेदीको बारी पुच्छर जाने बाटो ग्राभेल
           240,000.00
10
सगम बाल समुदायीक भवन
           480,000.00
11
गंगा बा. राईको थपबाट पान बाटो ग्राभेल ट्यांकी जाने
           240,000.00
12
चारआली पुल छेउबाट पश्चिम बागाको घरजाने बाटो ग्राभेल
           240,000.00
13
देशीय कृषि उपज बजारको टहरा निमार्ण
           240,000.00
14
दिपक लिङदेनको घरबाट उत्तर मोटे लिम्बुको घरबाट दक्षिण गायत्री कोईरालाको घर जाने बाटो ग्राभेल
           480,000.00
15
सगरमाथा मा.वि.लाई कक्षा ११ र १२ संचाल अनुदान
           240,000.00
16
किच्चकबध ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल संरक्षण
           300,000.00
17
पथिभरा मन्दिर निर्माण
           240,000.00
18
पदम घ्योरिइलिङ वौध गुम्बा तामाङ जती भवन मर्मत सम्भार
           800,000.00
19
चारआली चोकबाट धिमालधुरा  जाने बाटो निर्माण कार्य ।
          55,00,000.00