FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
योगेन्द्र रञ्जितकार इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा yogendraranjitkar@gmail.com ९८५२६७१४५६
उपेन्द्रनाथ पौडेल ना.सु घर नक्सा पास शाखा ९८४२६३८४७०
सुजीत कुमार कर्ण सव.इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५२६७१८५१
सुभाष भट्टराई लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा subhash.lily@gmail.com ९८५२६२०५९९
मन कुमार डागी वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं १० ) ward10.bmun@gmail.com ९८५२६५५५७८
गोविन्द पकुवाल वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ५ ) ward5.bhadrapur@gmail.com ९८०६०९५४८८
सुशिल कुमार कर्ण ना.सु राजश्व प्रशासन शाखा sushilkarna@gmail.com ९८५२६२०५७७
चन्द्रकला ढकाल सिटौला वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ०८ ) ward08.bhadrapur@gmail.com,ward8.bhadrapur@gmail.com ९८४२७८८०९५
गणेश श्रेष्ठ ना.सु जिन्सी उपशाखा ९८४२६२६५५४
प्रमोद प्रधान ना.सु ९८५२६२०४३३
लक्ष्मी कर्ण खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२६५३६५५
हरि प्रसाद चम्लागाई वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ६ ) ward06.bmun@gmail.com,ward6.bhadrapur@gmail.com ९८४२६८०५४०
छत्रकुमार नेपाल खरिदार विधुत ९८४२६२८५११
प्रेमनाथ पौड्याल खरिदार
दिनेश कुमार कर्ण सव.इन्जिनियर पूर्वाधार ९८५२६७४७४८
होमनाथ भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन bhattaraihomnath6@gmail.com ९८५२६२७१११
डिल्लीराम ढकाल अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परीक्षक 9842637323
अर्पण पौडेल सूचना प्रविधि अधिकृत IT ito.bhadrapurmun@gmail.com 9817963903
श्याम गुरागाई खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२६८३३१३
आरिफ अलि इन्जिनियर सिविल ९८४४६९४५२७
नेत्रप्रसाद पोखरेल सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा suchanaadhikari@bhadrapurmun.gov.np ९८५२६७७८०१
हिरन्य न्यौपाने वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ७ ) ward7.bhadrapur@gmail.com,ward07.bmun@gmail.com ९८५२६७७८४०
राजेन्द्र प्रसाद ढकाल ना.सु कानुन ९८४२६८१५०९
मान बहादुर मगर वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ४ ) ward4.bhadrapur@gmail.com ९८४२६८०५८८
सोमनाथ पौडेल वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं २) ward2.bhadrapur@gmail.com, bdrw02@gmail.com ९८४४६०६६३०
ओमकारनाथ अधिकारी खरिदार विधुत ९८४२६३७१७३
लावन्य प्रसाद भट्टराई वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ३ ) ward3.bhadrapur@gmail.com ९८४२६३७५४५
गिता माया गिरि सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८१५०३९१७१
अरुणा भट्टराई वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ०९ ) ward9.bhadrapur@gmail.com ९८४२६८३३१३
विवेक ढुंगाना सव.इन्जिनियर पूर्वाधार ९८०७७१०८४२
सुनिल दाहाल सव.इन्जिनियर पूर्वाधार ९८६२७५३८५६
लोकेन्द्र सुबेदी सव.इन्जिनियर पूर्वाधार ९८५२६२५२००
शैलेश श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर घर नक्शा ९८४२६३७७२६
टिकाराम पाण्डे (दिपक) रोजगार संयोजक रोजगार dipakp18@gmail.com ९८५११९०४०९
राजेन्द्र प्याकुरेल वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं १ ) ward1.bhadrapur@gmail.com ९८५२६७७८२२