FAQs Complain Problems

वार्ड नं 2

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
चारआली चोकबाट धिमालधुरा  जाने बाटो निर्माण कार्य ।
5,500,000.00
2
सगरमाथा चोकबाट किच्चकबध जाने बाटो निर्माण कार्य ।
5,500,000.00
3
ढकालको चिया बगान पूर्व सरस्वति प्रा.वि. जाने बाटो निर्माण कार्य ।
 1,00,000.00 
4
मंजु तामाङ्गको घर छेव देखि नारायण खवासको चिया बगान तिर जाने बाटो निर्माण कार्य ।
 2,50,000.00 
5
सविता आङ्बाङको घरदेखि डोल ब. जोगिको घर जाने बाटो निर्माण कार्य ।
  150,000.00
6
नरपति लिम्बूको घर पश्चिम खालिङ साइलाको घर जाने सडक ग्राभेल गर्ने कार्य । 
 1,00,000.00 
7
संगम चोकदेखि जगन्नाथ अधिकारीको घर हुँदै कमलधाप जाने सडक निर्माण कार्य ।
  150,000.00
8
मणिराम घिमिरेको घरबाट टंक ओझाको घरजाने सडक निर्माण कार्य ।
    50,000.00
9
गणेश पौड्यालको घरबाट एशियान स्टार स्कूल जाने बाटो निर्माण कार्य ।
  100,000.00
10
नरपती लिम्बूको घर पश्चिम गौरी शङ्कर जोड्ने सडक निर्माण कार्य ।
  200,000.00
11
नैन बहादुर राईको घरदेखि चारअलि चोक जोडने सडक निर्माण कार्य ।
 1,00,000.00 
12
गौरिशंकर खानेपानि पश्चिम जाने बाटो निर्माण कार्य ।
 1,00,000.00 
13
टासि छ्याइलिङ गुम्बा निर्माण, कमलधाप,
   48,950.00
14
भुजेल सामुदायिक भवन निर्माण,  कमलधाप, 
    50,000.00
15
लिम्बू सामुदायिक भवन निर्माण, कमलधाप, 
    50,000.00
16
राई सामुदायिक भवन निर्माण, कमलधाप,
    50,000.00
17
दुर्गा घतानेको घरपूर्व बलबहादुर चोकसम्म जाने सडक ग्राभेल गर्ने कार्य । 
  200,000.00
18
भुसाल चोकदेखि पश्चिम गोरे जोगीको घरसम्म जाने सडक ग्राभेल गर्ने कार्य । 
  200,000.00
19
सविता आङ्बाङको घरदेखि पूर्व गोपाल क्षेत्रीको घरसम्म जाने सडक ग्राभेल गर्ने कार्य । 
  200,000.00
20
नरपति लिम्बूको घर पश्चिम खालिङ साइलाको घर जाने सडक ग्राभेल गर्ने कार्य । 
  200,000.00
21
किच्चकवध मा चौतारो निर्माण कार्य । 
  200,000.00
22
मोहन भुजेलको घर पश्चिम सिमसार जाने सडक निर्माण कार्य ।
 1,50,000.00 
23
सरस्वती मा.वि.को ग्राउण्ड ( बजारका लागि दिइएको जग्गा ) लेभलिङ्ग गर्ने कार्य ।
    50,000.00
24
सगरमाथा मा.वि.मा शौचालय निर्माण कार्य ।
    50,000.00
25
सगरमाथा मा.वि.मा शौचालय निर्माण कार्य ।
    70,000.00
26
सिंहदेवि प्रा.वि. मा फर्निचर खरिद तथा भवन मर्मत कार्य । 
    50,000.00
27
बुद्घधर्म याम्बो छोलिङ्ग गुम्बा, कमलधाप
 100,000.00
28
विशाल समुदायिक वन क्षेत्र भित्र शौचालय निर्माण कार्य ।
 300,000.00
29
सिंचाई प्रा.वि., भवन मर्मत गर्ने कार्य ।
 50,000.00
30
सगरमाथा हाटमा, शौचालय निर्माण कार्य ।
 50,000.00
31
चारअलि कमलधाप बाटो निर्माण गर्ने कार्य ।
 1,00,000.00 
32
सगरमाथा मा.वि.मा भवन मर्मत गर्ने कार्य ।
 50,000.00
33
माङ्गदेन चोक बास्कोटा लाइन र वार्ड कार्यालय उत्तरको बाटो मर्मत कार्य ।
    30,000.00
34
मोहन सिंजालिको घर छेव देखि चारअलि बाटो मर्मत कार्य ।
    30,000.00
35
मदन चोक देखि पश्चिम पृथ्वि बहादुर मगरको घर जाने बाटो मर्मत कार्य ।
    60,000.00
36
चारअलि कमलधाप आमा चोक देवनिया खोला सम्मको बाटो मर्मत कार्य ।
  100,000.00
37
किच्चकवध मा चौतारो निर्माण कार्य । 
  200,000.00
38
ज्ञान ब. राई को घर छेव देखि मान ब. लिम्बुको घर जाने बाटो मिक्सग्राभल गर्ने काम ।
1,50,000.00
39
कमलधाप सिमसार तथा शहिद उघान क्षेत्र घेरा बेरा गर्ने काम ।
1,50,000.00
40
सरस्वती मा.वि. का लागि खेलकुद सामग्रि तथा कार्पेट खरिद गर्ने कार्य । 
50,000.00