FAQs Complain Problems

वार्ड नं 4

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
रेडक्रश उपशाखा हुँदै संयुक्त वडा कार्यालय आउने बाटो निर्माण गर्ने काम । 
55,00,000.00
2
फुटानी चोक दक्षिण प्रथम लाल राजवंशीको घरसम्म बाटो निर्माण गर्ने काम ।
 4,80,000.00 
3
जुनेलि क्लब चौनध्वज लिम्बुको घर देखि दिपकको घर हुंदै पूजा लिम्बुको घर सम्म, मावो चोक पश्चिम मायालु वनसम्म र विर बहादुरको घर पूर्व मूल बाटो सम्मको बाटो मा मिक्सग्राभल गर्ने काम ।
 3,60,000.00 
4
झापा चोक दक्षिण रेडक्रसको नयाँ बाटोमा हयूमपाइपकल्भर्ट निर्माण गर्ने काम ।
 3,60,000.00 
5
सन्थाल टोल बागडोरा खोलामा फलामेपूल निर्माण गर्ने काम ।।
 4,80,000.00 
6
डाँगीबारी पूर्व मेची जाने बाटो र माधव लम्सालको घरदेखि पूर्व चन्द्रमाया वि.क.को घरसम्म को बाटो निर्माण गर्ने काम  ।
 3,60,000.00 
7
मायालु बन पूर्व फागो चोक जाने बाटो र  यूक्त पाहिमको घर दक्षिण टिकारामको घर सम्म को बाटो निर्माण गर्ने काम ।
 3,60,000.00 
8
चन्द्रमौलेश्वर मन्दिर गेट पश्चिम कच्चुबारी पश्चिम मुसहरको घरसम्म बटो निर्माण गर्ने काम ।
 2,40,000.00 
9
जगेश्वर राजवंशीको घर दक्षिण चिमरिया चोकसम्म र मेनुकाको घरदेखी उप्रेतीको घरसम्म    बाटो निर्माण गर्ने काम ।
 3,60,000.00 
10
पशुपति प्रा.वि. पश्चिम नयाँ पुल हँुदै मेची मार्गसम्म  बाटो निर्माण गर्ने काम  ।
 2,40,000.00 
11
रङ्गलाल बस्ती दक्षिण धाक्रुको घरसम्म बाटो निर्माण गर्ने काम ।        
 2,40,000.00 
12
मन्त्री चोक दक्षिण मुल बाटो पूर्व कहरसिंह राजवंशीको घरसम्म र मुल बाटो पूर्व रोहित सिंह राजवंशीको घरसम्म  बाटो निर्माण गर्ने काम ।
 2,40,000.00 
13
पार्वती लिम्बुको घर देखि पश्चिम इन्दुको घर सम्म बाटो निर्माण गर्ने 
 2,40,000.00 
14
मन्त्रिचोक देखि दक्षिण वडा कार्यालय जाने बाटो मर्मत गर्ने काम ।
    74,722.50
15
परवलालको पसल छेवको पक्कि पूल देखि बाख्रा फारम सम्म बाटो मर्मत गर्ने काम ।
    62,345.63
16
४ नं. वडा कार्यालयको हल कोठा पार्टिशन गर्ने काम ।
    93,736.92
17
करेला चोक छेवको कल्भर्ट छेवमा मिक्सग्राभल पुर्ने काम । 
    98,400.00
18
तारानगर दुर्गापांचायन मन्दिर निर्माण गर्ने काम ।
    35,000.00
19
करेला चोक छेवको कल्भर्ट छेवमा मिक्सग्राभल पूर्ने काम । 
    99,187.20
20
भूमिगत जल आयोजना भवनमा ढोका बनाई जडान गर्ने काम ।
    10,295.20
21
कुमार लिम्बुको घरका लागि शौचालय निर्माणका लागि सामान खरिद गर्ने काम ।
 
22
ब्रम्हकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा खानेपानीको टयूवेल जडान गर्ने काम ।
    16,941.20
23
खोका बस्तिमा बिजुलिको पोल जडान गर्ने काम ।
    94,248.80
24
वडा कार्यालय हातामा पार्किङ्गशेड निमाृण गर्ने काम ।
    99,603.90
25
जनकल्याण स्कुलमा शौचालय निर्माण गर्ने काम ।
 1,32,637.63 
26
ब्रम्हकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र भवन निर्माण गर्ने काम ।
 3,44,524.76 
27
कब्रिस्तान निर्माण गर्ने काम ।
 17,87,395.06 
28
मन्त्रिचोक बाट पूर्ण पुरी को घर हुंदै ज्ञाने चोक सम्मको सडक स्तरउन्नती गर्ने काम ।
19,20,000.00
29
माझि गांउको देवनिया छेवको बाटो र गोसखान जाने बाटो मिक्सग्राभल गर्ने काम , बिरमान तामाङ्गको घर देखि भिम हल्दारको घर सम्मको बाटो निर्माण गर्ने काम , मसान घाटमा शेड निर्माण गर्ने काम र भद्रपुर न.पा. वडा नं. ६ अन्तर्गत बुधकरण छेव बागडोग्रा पैनिमा रहेको अधुरो कल्भर्ट निर्माण गर्ने कामका 
30,00,000.00