FAQs Complain Problems

वार्ड नं 8

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
कुशल मार्ग स्तरउन्नति क्रमागत
  480,000.00
2
बुद्ध मार्ग स्तरउन्नति क्रमागत
  600,000.00
3
कृष्ण खत्रीको घर पूर्वको बाटो स्तरउन्नति क्रमागत
  600,000.00
4
समता मार्ग स्तरउन्नति क्रमागत
  600,000.00
5
एमरल्ड अगाडी फुलबारी टोलमा बनेको पुल जाने बाटो क्रमागत
  540,000.00
6
मेची राजमार्ग देखी पूर्व निशा तामाङ्गको घर हुदै बिसुलाल राजवंशीको घर सम्मको बाटोको स्तरउन्नति
  240,000.00
7
शोभा पौडेलको घर देखी रेनुदेवी यादबको घर हुदै कमला गुरुङ्गको घर जाने बाटो स्तरउन्नति
  240,000.00
8
गंगा गुरुङ को घर अगाडी को बाटो मर्मत
  100,000.00
9
सशश्त्र प्रहरी बल पश्चिम बाल उधान निर्माण
  200,000.00
10
एस.पि.मोडदेखि धुलाबारी जोड्ने बाटो, वडा नं. ८
5,500,000.00
11
प्रगति मार्ग र नमूूना टोल सडक कालोपत्रे सहित ढल निर्माण, वडा नं. ८
5,500,000.00
12
सगरमाथा चोकदेखि ग्रामथान चोकसम्म, वडा नं. ८
6,349,000.00
13
भद्रपुर ८ मेची क्याम्पसमा खानेपानी निर्माण
1,200,000.00
14
किरात कोलोनी मार्ग  ग
  532,500.00
15
पुुर्व प्रहरी तथा महिला आदर्श भवन मर्मत
1,200,000.00
16
भद्रशिवा, कृष्ण प्रणामी सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मत
1,200,000.00
17
त्रिबेणी मार्ग,दिदि बहिनि सचेतना टोल र देउमाया बि।क।को 
1,200,000.00
18
ससश्त्र प्रहरी क्याम्प मा सभा हल निर्माण 
4,200,000.00
19
किरात कोलोनी मार्ग मा खाने पानि पाइप बिस्तार
  360,000.00