FAQs Complain Problems

वार्ड नं 9

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
पुहाँतु मार्ग क्रमागत  
  600,000.00
2
प्रेमलाल ढकालको घरदेखि उत्तर सुकुम्बासी बस्ती सम्म जाने बाटो स्तर वृद्धि
  600,000.00
3
देवी मैनालीदेखि गिता मैनालीसम्मको बाटो स्तर वृद्धि
  240,000.00
4
कृषि मार्ग स्तर वृद्धि 
  600,000.00
5
शान्ति मार्ग च्द्यः हाली सम्याउने
  240,000.00
6
सयपत्री मार्ग स्तर वृद्धि
  240,000.00
7
अद्धैत मार्ग र बद्री मार्ग स्तर वृृद्धि 
  600,000.00
8
जतनलाल मार्ग स्तर वृृद्धि 
  240,000.00
9
कन्चन मार्ग स्तर वृद्धि 
  240,000.00
10
स्याटु मार्ग क्रमागत 
  600,000.00
11
गोलाकार बाटो, गोजा गाउँ
  240,000.00
12
गाजा पैनीको पानी व्यवस्थित गर्ने
  240,000.00
13
धुमु राजवंशीको घरछेउको पुल तथा बाटो निमार्ण
5,500,000.00
14
हात्ति नियन्त्रण लागि सोलार फेन्सिङ, भद्रपुर ९
2,400,000.00
15
हडिया खोला तट्बन्धन निमार्ण पुँहातुँ स्कुल पछाडि
1,200,000.00
16
चन्द्रगडी दोस्रो खानेपानी आयोजनाको ट्यांकीको फिल्टर निमार्ण
1,200,000.00