FAQs Complain Problems

समाचार

समाचार

आ.व २०७६/७७ को सामुदायिक विद्यालयहरुको अन्तिम लेखापरिक्षण गर्न दर्तावाला लेखापरिक्षकहरुलाई जारी गरिएको सूचना

लघु उद्यमीहरुको लागि पुनर्ताजकीय सीप तालिम र समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी म्याद थपको सूचना ।

भद्रपुर नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने विभिन्न सीप तालिम संचालनका लागि प्रशिक्षक आवश्यक परेको हुँदा योग्य व्यक्तिहरुले सूचीकरण फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना