FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
होमनाथ भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन bhattaraihomnath6@gmail.com ९८५२६२७१११
राजेन्द्र प्याकुरेल वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं १ ) ward1.bhadrapur@gmail.com ९८५२६७७८२२
नेत्रप्रसाद पोखरेल सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा suchanaadhikari@bhadrapurmun.gov.np ९८५२६७७८०१
योगेन्द्र रञ्जितकार इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा yogendraranjitkar@gmail.com ९८५२६७१४५६
अर्पण पौडेल सूचना प्रविधि अधिकृत IT ito.bhadrapurmun@gmail.com 9817963903
सुभाष भट्टराई लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा subhash.lily@gmail.com ९८५२६२०५९९
आरिफ अलि इन्जिनियर सिविल ९८४४६९४५२७
लावन्य प्रसाद भट्टराई वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ३ ) ward3.bhadrapur@gmail.com ९८४२६३७५४५
डिल्लीराम ढकाल अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परीक्षक 9842637323
टिकाराम पाण्डे (दिपक) रोजगार संयोजक रोजगार dipakp18@gmail.com ९८५११९०४०९
सोमनाथ पौडेल वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं २) ward2.bhadrapur@gmail.com, bdrw02@gmail.com ९८४४६०६६३०
लोकेन्द्र सुबेदी सव.इन्जिनियर पूर्वाधार ९८५२६२५२००
शैलेश श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर घर नक्शा ९८४२६३७७२६
सुजीत कुमार कर्ण सव.इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५२६७१८५१
मान बहादुर मगर वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ४ ) ward4.bhadrapur@gmail.com ९८४२६८०५८८
विवेक ढुंगाना सव.इन्जिनियर पूर्वाधार ९८०७७१०८४२
सुनिल दाहाल सव.इन्जिनियर पूर्वाधार ९८६२७५३८५६
गोविन्द पकुवाल वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ५ ) ward5.bhadrapur@gmail.com ९८०६०९५४८८
हरि प्रसाद चम्लागाई वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ६ ) ward06.bmun@gmail.com,ward6.bhadrapur@gmail.com ९८४२६८०५४०
दिनेश कुमार कर्ण सव.इन्जिनियर पूर्वाधार ९८५२६७४७४८
हिरन्य न्यौपाने वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ७ ) ward7.bhadrapur@gmail.com,ward07.bmun@gmail.com ९८५२६७७८४०
उपेन्द्रनाथ पौडेल ना.सु घर नक्सा पास शाखा ९८४२६३८४७०
गणेश श्रेष्ठ ना.सु जिन्सी उपशाखा ९८४२६२६५५४
सुशिल कुमार कर्ण ना.सु राजश्व प्रशासन शाखा sushilkarna@gmail.com ९८५२६२०५७७
प्रमोद प्रधान ना.सु ९८५२६२०४३३
राजेन्द्र प्रसाद ढकाल ना.सु कानुन ९८४२६८१५०९
छत्रकुमार नेपाल खरिदार विधुत ९८४२६२८५११
चन्द्रकला ढकाल सिटौला वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ०८ ) ward08.bhadrapur@gmail.com,ward8.bhadrapur@gmail.com ९८४२७८८०९५
अरुणा भट्टराई वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं ०९ ) ward9.bhadrapur@gmail.com ९८४२६८३३१३
प्रेमनाथ पौड्याल खरिदार
श्याम गुरागाई खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२६८३३१३
मन कुमार डागी वडा सचिव वडा कार्यलय (वडा नं १० ) ward10.bmun@gmail.com ९८५२६५५५७८
ओमकारनाथ अधिकारी खरिदार विधुत ९८४२६३७१७३
गिता माया गिरि सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८१५०३९१७१
लक्ष्मी कर्ण खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२६५३६५५
नरबहादुर बिस्ट जमदार जमदार 9852620101