FAQs Complain Problems

aa wa 2076/77 yojana

वार्ड नं 10

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
सरस्वती मार्ग 

वार्ड नं 9

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
पुहाँतु मार्ग क्रमागत  

वार्ड नं 8

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
कुशल मार्ग स्तरउन्नति क्रमागत

वार्ड नं 7

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
आनन्द मार्ग ड्रेन सहित बाटो गा्रभेल

वार्ड नं 6

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
शारदा स्कुल मारवाडी सेवा समितिको बाटोमा थप बजेट

वार्ड नं 5

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
मेची किनार शान्ती टोलमा पानी, बिद्युत र ग्राभेल बाटो निर्माण 

वार्ड नं 4

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
रेडक्रश उपशाखा हुँदै संयुक्त वडा कार्यालय आउने बाटो निर्माण गर्ने काम । 

वार्ड नं 3

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
चारआली चोकबाट धिमालधुरा  जाने बाटो निर्माण कार्य ।

वार्ड नं 2

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
लिम्बु किरात संग्रालय भवन र बेदशालय निर्माण  भ.न.पा ०२

वार्ड नं 1

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
देवि मन्दिरमा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने काम भ.न.पा. ०१